• page_banner

Tehničke napomene

Vinidex objavljuje tehničke napomene kao dodatak našim tehničkim savjetodavnim informacijama.

Tehničke napomene imaju za cilj pružiti sveobuhvatniju raspravu o različitim aspektima dizajna i ugradnje Vinidex cijevnih sistema i fitinga. Dostupne su sljedeće tehničke napomene.

Za dodatnu tehničku podršku, pogledajte našu drugu Tehnički resursi ili kontaktirajte korisničku službu.