• page_banner

Svojstva materijala

Vinidex pruža informacije o svojstvima materijala kako bi inženjeri i dizajneri mogli pravilno odrediti proizvod za određenu primjenu.

Svojstva materijala uključuju fizička svojstva kao što su gustina i molekulska težina, električna i termička svojstva i mehanička svojstva. Mehanička svojstva, koja se obično mjere standardnim ispitivanjima, opisuju reakciju materijala na podložno opterećenje i uključuju svojstva kao što su čvrstoća, duktilnost, udarna čvrstoća i žilavost.

Svojstva materijala mogu biti konstantna ili mogu ovisiti o jednoj ili više varijabli. Plastični materijali su viskoelastični i imaju mehanička svojstva koja ovise i o vremenu punjenja i temperaturi. Stoga su plastične cijevi koje zahtijevaju dug životni vijek dizajnirane na temelju svojih dugoročnih, a ne kratkoročnih mehaničkih svojstava.