Svojstva materijala - Xuzhou Xinqihang Plastic Industry Co., Ltd.
  • page_banner

Svojstva materijala

Vinidex pruža informacije o svojstvima materijala kako bi omogućio inženjerima i dizajnerima da ispravno specificiraju proizvod za datu primjenu.

Svojstva materijala uključuju fizička svojstva kao što su gustina i molekularna težina, električna i termička svojstva i mehanička svojstva.Mehanička svojstva, koja se obično mjere standardnim testovima, opisuju reakciju materijala na primijenjeno opterećenje i uključuju svojstva kao što su čvrstoća, duktilnost, udarna čvrstoća i žilavost.

Svojstva materijala mogu biti konstantna ili mogu ovisiti o jednoj ili više varijabli.Plastični materijali su viskoelastični i imaju mehanička svojstva koja zavise i od vremena punjenja i temperature.Stoga su plastične cijevi, koje zahtijevaju dug vijek trajanja, dizajnirane na osnovu njihovih dugotrajnih, a ne kratkoročnih mehaničkih svojstava.